Bibliotekvederlag for 2020

Våren 2021 kommer Norsk filmvederlagsfond til å utlyse en søknadsrunde for bibliotekvederlag som gjelder kalenderåret 2020.

 

Søknadsfristen vil bli kunngjort

 

Når bibliotekvederlagene for 2020 er fordelt, kommer Norsk filmvederlagsfond til å gå tilbake til én årlig fordeling av vederlag.

 

Søknadsrundene vil bli ved utgangen av hvert år, slik at bibliotekenes nyanskaffelser i løpet av kalenderåret kan tas med i fordelingsgrunnlaget sammen med verker som bibliotekene har tilgjengelig siden tidligere år. 

Adresse

Norsk filmvederlagsfond
Dronningens gate 16

0152 OSLO

info(at)filmvederlagsfondet.no

Organisasjonsnr.

976951425 

© 2020 Norsk filmvederlagsfond.