Bibliotekvederlag for 2020

Mot slutten av 2020 kommer Norsk filmvederlagsfond til å utlyse en søknadsrunde for bibliotekvederlag som gjelder kalenderåret 2020.

 

Søknadsfristen vil bli kunngjort

 

Fra og med 2021 kommer Norsk filmvederlag til å ta imot søknader om bibliotekvederlag én gang om året.

 

Søknadsrundene vil bli ved utgangen av hvert år, slik at bibliotekenes nyanskaffelser i løpet av kalenderåret kan tas med i fordelingsgrunnlaget sammen med verker som bibliotekene har tilgjengelig siden tidligere år. 

Adresse

Norsk filmvederlagsfond
Dronningens gate 16

0152 OSLO

info(at)filmvederlagsfondet.no

Organisasjonsnr.

976951425 

© 2020 Norsk filmvederlagsfond.