Om bibliotekvederlag

Hvem kan søke bibliotekvederlag fra Norsk filmvederlagsfond?

Norske statsborgere som er opphavere til audiovisuelle åndsverk som er tilgjengelige for publikum på eller via offentlig bibliotek, kan søke bibliotekvederlag fra Norsk filmvederlagsfond.

 

Som opphavere med rett til bibliotekvederlag regnes med virkning fra 1. januar 2019 personer som personer som skatter til Norge og tilhører følgende faggrupper:

For verker av verkstypene animasjonsfilm, dokumentar, kortfilm/novellefilm, musikkvideo, spillefilm og TV-drama, der verkene er i statlig vederlagsfri distribusjon:
 • Regissør

 • Manusforfatter (på dokumentar eller TV-underholdning) 

 • Fotograf

 • Lydsjef/lyddesigner

 • Klipper

 • Scenograf/produksjonsdesigner 

 • Kostymedesigner/maskør/VFX/innslagsanimatør

For TV-underholdningsverk som er i statlig vederlagsfri distribusjon:
 • Redaktør/manus

 • Etterarbeidsredaktør/etterarbeidsregi

 • Regi/letregi/letprodusent/reporter/VJ

 • Fotograf (A-foto,foto)

 • A-lyd/lydsjef/lyddesigner

 • Scenograf/produksjonsdesigner 

 • Kostymedesigner/maskør/VFX/innslagsanimatør

Kan du søke vederlag om du er arving til en opphaver?

Nei, ettersom bibliotekvederlag er kulturpolitisk betinget og har som formål å gi skapere større muligheter til å fortsette sin skapende virksomhet, kan man ikke arve noen rett til bibliotekvederlag. Det er kun opphavsrettslige vederlag som har hjemmel i åndsverkloven som kan gå i arv.

Bibliotekvederlag er godtgjøring som betales av Staten for at åndsverk er vederlagsfritt tilgjengeliggjort for publikum på offentlig bibliotek (fysisk eller digitalt).

Er du audiovisuell oversetter? Da skal du ikke søke vederlag fra Filmvederlagsfondet slik det er beskrevet på disse nettsidene. Det er NAViO som forvalter og fordeler den andelen av midlene som representerer vederlag til opphavere som er audiovisuelle oversettere.​