top of page
Viktig informasjon til søkere
Bibliotekvederlag er godtgjøring som betales av Staten for at verk er gratis tilgjengelig for låntaker på norsk bibliotek, enten fysisk eller digitalt.
Bibliotekvederlag er et kulturpolitisk virkemiddel og ordningen går ut på at Staten bevilger penger over statsbudsjettet slik at nålevende kunstnere, som har verk registrert i biblioteksystemet, får økt mulighet til å utøve sin skapende virksomhet. Du må være opphaver til et unikt verk utgitt i Norge for å kunne motta bibliotekvederlag.
Bibliotekvederlagsordningen er et kulturpolitisk virkemiddel, ikke opphavsrettslige midler, og det innebærer at ingen har et rettskrav på bibliotekvederlag. ​Ettersom ingen kan påberope seg å ha krav på bibliotekvederlag, gjelder heller ingen foreldelsesfrist og det settes ikke av midler til å dekke for sent innkomne søknader. 
 
Merk at bibliotekvederlag utbetales ikke for selve innkjøpet til Filmbib.no, men for tilgjengeliggjøring på Filmbib.no. Du kan derfor ikke søke bibliotekvederlag for innkjøp til Filmbib.no av kort- og dokumentarfilmer. Du kan lese mer om Innkjøpsordningen til Filmbib.no her.
 

Hvem kan søke bibliotekvederlag fra Norsk filmvederlagsfond?
Du kan søke bibliotekvederlag dersom du hadde én eller flere vederlagsberettigede fagfunksjoner på et audiovisuelt norsk verk som var gratis tilgjengelig for låntaker på norsk bibliotek innen utgangen av det aktuelle kalenderåret. Verket kan ikke være eldre enn 30 år.
 
Følgende fagfunksjoner kan søke: 
For animasjonsfilm, dokumentar, kortfilm/novellefilm, musikkvideo, spillefilm og TV-drama: 
 • Regissør
 • Manusforfatter (kun på dokumentar) 
 • Fotograf
 • Lydsjef/lyddesigner
 • Klipper
 • Scenograf/produksjonsdesigner 
 • Kostymedesigner/maskør/VFX/innslagsanimatør
For TV-underholdning:​
 • Redaktør/manus
 • Etterarbeidsredaktør/etterarbeidsregi
 • Regi/letregi/letprodusent/reporter/VJ
 • Fotograf (A-foto,foto)
 • A-lyd/lydsjef/lyddesigner
 • Scenograf/produksjonsdesigner 
 • Kostymedesigner/maskør/VFX/innslagsanimatør
Manusforfattere:
Det er kun manusforfattere på dokumentar og TV-underholdning (ikke-fiksjon) som kan søke bibliotekvederlag fra Norsk filmvederlagsfond. Manusforfattere på fiksjonsverk må søke bibliotekvederlag fra Dramatikerforbundet.
 
​Utenlandske statsborgere:
Utenlandske statsborgere kan søke bibliotekvederlag på norske verk. Kulturdepartementet besluttet å fjerne kravet om norsk statsborgerskap fra og med 2022.
 
Arving:
Ingen kan arve rett til bibliotekvederlag fra familiemedlemmer. Bibliotekvederlag er et kulturpolitisk virkemiddel som har som formål å gi nålevende kunstnere mulighet til å utøve sin skapende virksomhet. 
Oversettere:
NAViO forvalter og fordeler vederlag til audiovisuelle oversettere.​
Utdeling av vederlag


For å motta bibliotekvederlag må det fylles ut ett skjema per verk og legges ved dokumentasjon på at verket er tilgjengelig på bibliotek det gjeldende året. Det må også dokumenteres at du har en fagfunksjon på verket som gir opphavsrett. 

For å kalkulere den enkeltes vederlag benytter vi en modell som tar høyde for både verkets type (spillefilm, kortfilm, dokumentar osv.), og lengde, samt den fagfunksjon du har hatt i verket. Fordelingsmodellen er vedtatt av styret i Norsk filmvederlagsfond og er godkjent av Kulturdepartementet. 

Når fristen for å søke har utløpt starter vi saksbehandlingen av alle innkomne søknader. Dette innebærer en gjennomgang av alle søknader, og en vurdering av innsendt dokumentasjon. Da står vi igjen med en liste over godkjente verk og mottakere i den kommende fordelingen. Beløpene som utdeles vil variere noe hvert år i henhold til antall verk/søknader.
bottom of page