Om Norsk filmvederlagsfond

Norsk filmvederlagsfond består av Norsk filmforbund (NFF), Norske Filmregissører (NFR) og Norske audiovisuelle oversetterforening (NAViO). Representanter for disse tre organisasjonene utgjør Filmvederlagsfondets styre. Styret vedtar regelverk og retningslinjer for fordelingen av vederlag i tråd med gjeldende avtaler med Staten. Norsk filmvederlagsfond har ingen ansatte, og Norsk filmforbund fungerer som Filmvederlagsfondets sekretariat.

 

Norsk filmforbunds administrasjon saksbehandler alle innkomne søknader om bibliotekvederlag etter oppdrag fra Norsk filmvederlagsfond og etter de retningslinjer som er fastsatt av Filmvederlagsfondet og godkjent av Kulturdepartementet.

Norsk filmvederlagsfonds vedtekter og fordelingsreglement modell for er godkjent av Kulturdepartementet.

Departementet har likeledes godkjent fondets modell for vederlagsberegning (fordelingsnøkkel).

Norsk filmvederlagsfonds styre består av av

  • Marianne Kleven (NFR) - styreleder

  • Morten Gottschalk (NAViO)

  • Elisabeth O. Sjaastad (forbundsleder NFF)

  • Hilde Merete Haug (NFF)