top of page

Om Norsk filmvederlagsfond

Norsk filmvederlagsfond består av Norsk filmforbund (NFF), Norske Filmregissører (NFR) og Norske audiovisuelle oversetterforening (NAViO). Representanter for disse tre organisasjonene utgjør fondets styre. Styret vedtar regelverk og retningslinjer for fordelingen av vederlag i tråd med gjeldende avtaler med Staten. Norsk filmvederlagsfond har ingen ansatte, og Norsk filmforbund fungerer som fondets sekretariat.

 

Norsk filmforbunds administrasjon saksbehandler alle innkomne søknader om bibliotekvederlag etter oppdrag fra Norsk filmvederlagsfond og etter de retningslinjer og vedtekter som er fastsatt av fondets styre. Norsk filmvederlagsfonds vedtekter er godkjent av Kulturdepartementet. Departementet har også godkjent fondets modell for vederlagsberegning.

Norsk filmvederlagsfonds styre består av

  • Marianne Kleven (NFR) - leder 

  • Elisabeth O. Sjaastad (NFF)

  • Terje Linchausen Christiansen (NFF)

  • Leiv Igor Devold (NFR)

  • Morten Gottschalk (NAViO)

  • Jo Eldøen (NFF) - vara 

  • Jon Rønning Vatne (NFR) - vara

bottom of page