Kontakt

Norsk filmvederlagsfond

v/Norsk filmforbund

Kontaktinformasjon:

Dronningens gate 16
0152 OSLO


info(at)filmvederlagsfondet.no

Tel: 21 52 33 80 (NFFs sentralbord)
 

Sentralbordets åpningstider:

Man-fre 11.00-15.00

E-post til Filmvederlagsfondet kan sendes til

 

info(at)filmvederlagsfondet.no

Av praktiske grunner anbefaler vi at du angir et unikt emne i e-postens emnefelt, for eksempel at du inkluderer ditt eget navn. Dette gjør saksbehandlingen mer oversiktlig, og hjelper oss til å effektivisere arbeidet og korte ned saksbehandlingen.

Ifølge vedtektene skal Norsk filmvederlagsfond ikke ha egne ansatte.

Norsk filmforbund er sekretariat for Norsk filmvederlagsfond, og administrerer fordelingen av vederlag etter oppdrag fra Norsk filmvederlagsfond og i henhold til Norsk filmvederlagsfonds fordelingsreglement.