top of page

Evaluering av bibliotekvederlagordningen


Styret i Norsk filmvederlagsfond har gjennomført en evaluering av bibliotekvederlagsordningen i 2023-2024. Grunnlaget for evalueringen er de fire fordelingene av bibliotekvederlag (2019-2022) som er gjennomført siden Kultur- og likestillingsdepartementet foretok en omlegging fra filmvederlag til bibliotekvederlag. Målet var å sikre at fondet deler ut vederlag i henhold til ordningens formål. Evalueringen er nå sluttført og styret har vedtatt endringer som beskrives nedenfor.  

Det er Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) som betaler ut bibliotekvederlag til alle organisasjonene som har inngått “avtale om bibliotekvederlag”. Overordnet er det en forutsetning fra departementet at verket skal være offentlig og vederlagsfritt tilgjengelig for låntakere. Departementet har klargjort at målsettingen med ordningen for bibliotekvederlag er kulturpolitisk og å stimulere til ny skapende virksomhet. Midlene i fondet er ikke rettighetsvederlag og ingen har rettskrav på bibliotekvederlag.

For å ivareta forutsetningen om at verket skal være offentlig og vederlagsfritt tilgjengelig for låntakere, har styret gjort en gjennomgang av hvilke kilder som skal godkjennes som dokumentasjon. Kildene under er ikke godkjent, bl.a. fordi det kreves betaling for visning eller at verkene ikke er offentlig tilgjengeliggjort for utlån.

  • Filmrommet

  • Filmarkivet

  • Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket

  • Tidskapsel

  • Norsk filmografi

  • Museumsvisning


For å ivareta KUDs målsetting om at vederlaget skal stimulere til ny skapende virksomhet, har styret vedtatt en grense på 30 år siden verket ble produsert. Det innebærer at hvis ditt verk ble produsert i 1992 eller tidligere, kan du ikke søke vederlag basert på dette verket.

Ved nærmere gjennomgang av erfaringer fra de siste fordelingene har det blitt vedtatt å gjøre en justering på kortfilm/novellefilm. Det opprettes en ny verkstype for kortdokumentar, som er en dokumentar opp til 35 min. Kortfilm/novellefilm er fiksjon opp til 60 min.


Håndtering av vederlagsfordeling er en omfattende administrativ prosess og søknadsmengden har mer enn doblet seg. Med bakgrunn i dette har styret besluttet at vederlag under 500 kr. ikke vil bli utbetalt. Disse midlene vil gå inn i den totale potten som fordeles.

bottom of page