Bibliotekvederlag for 2021

Fristen for å søke bibliotekvederlag for 2021 gikk ut lørdag 15. januar 2022.

Veiledning for utfylling av søknadsskjemaer:

1. Er du en opphaver som kan søke bibliotekvederlag?

Gå til siden Hvem kan søke bibliotekvederlag fra Norsk filmvederlagsfond? for å se om du kan søke bibliotekvederlag for det aktuelle verket.

2. Finn og last opp dokumentasjon på at verket du søker for har vært til utlån på biblioteket i 2021

Som rettighetshaver til et audiovisuelt verk må du selv finne ut om verket har vært til vederlagsfritt utlån (fysisk eller digitalt) på offentlig bibliotek e.l. i det aktuelle kalenderåret. Vi anbefaler søk i databasene bibsok.nofilmbib.no og filmografi.no Ta et skjermbilde av de treffene du får, og lag en pdf-fil som du laster opp i søknadsskjemaet for å dokumentere at du har rett til bibliotekvederlag. 

3. Finn dokumentasjon på at du er rettighetshaver til verket

Biblioteker o.l. registrerer ikke alle opphavere til filmer og TV-produksjoner i sine databaser. Hvis du ikke er blant dem som er navngitt i bibliotekenes verksbeskrivelse, ber vi deg laste opp dokumentasjon som viser at du hadde en fagfunksjon på produksjonen som gir deg vederlagsrett. Eksempler på slik dokumentasjon: 

  • Kontrakten med produksjonsselskapet, dersom den er datert og signert.

  • Bilde av crewliste på DVD-cover. 

  • Skjermbilde av crewliste fra imdb.com eller liknende.

  • Skjermbilde av rulletekst.

4. Fyll ut og send søknadsskjema(er) før fristen.

Trenger du hjelp til søknaden? Ta kontakt på info(a)filmvederlagsfondet.no.

Skriv i så fall gjerne ditt eget navn i emnefeltet. Vi ber om forståelse for at søknadsperioden er en travel tid, og det kan ta litt tid før du får svar.

SØKNADSFRIST

Fristen for å søke bibliotekvederlag for kalenderåret 2021 var
lørdag 15. januar 2022.

Bibliotekvederlag for 2022

Ved slutten av året kunngjør vi når kan du søke vederlag for kalenderåret 2022. For å søke må du være rettighetshaver til et unikt audiovisuelt verk utgitt i Norge og tilgjengelig for publikum i 2022.