Bibliotekvederlag for 2019

Hvordan søker du bibliotekvederlag for 2019?
1. Er du en opphaver som kan søke bibliotekvederlag?

Gå til nettsiden Hvem kan søke bibliotekvederlag fra Norsk filmvederlagsfond? for å se om du kan søke bibliotekvederlag for det aktuelle verket.

Dersom du er manusforfatter/dramatiker som har søkt og mottatt bibliotekvederlag for 2019 fra Dramatikerforbundet, kan du ikke få bibliotekvederlag for 2019 fra Norsk filmvederlagsfond også.

2. Finn dokumentasjon på at et verk du har rettigheter i, har vært til utlån på bibliotek i 2019

Som rettighetshaver til et audiovisuelt verk må du selv finne ut om verket har vært til vederlagsfritt utlån (fysisk eller digitalt) på offentlig bibliotek e.l. i 2019. Vi anbefaler søk i databasene bibsok.nofilmbib.no og filmografi.no Ta et skjermbilde av de treffene du får, og lag en pdf som du laster opp til søknadsskjemaet (se under) for å dokumentere at du har rett til bibliotekvederlag for 2019.  (Dersom verket ikke ble tilgjengelig for låntagerne før i 2020, må du vente til søknadsrunden for 2020 med å sende inn søknad.)

3. Finn dokumentasjon på at du er rettighetshaver til verket

Biblioteker o.l. registrerer ikke alle opphavere til filmer og TV-produksjoner i sine databaser. Hvis du ikke er blant dem som er navngitt i bibliotekenes verksbeskrivelse (se pkt. 2 ovenfor), ber vi deg laste opp dokumentasjon på som viser at du hadde en fagfunksjon på produksjonen som gir vederlagsrett. Kontrakten du hadde med produksjonsselskapet kan vise dette, dersom den er datert og signert. Dersom ditt navn og fagfunksjonen din fremgår av en crewliste på et DVD-cover, kan du laste opp et bilde av dette. Endel audiovisuelle verker er utførlig dokumentert av produksjonsselskapet på selskapets egne nettsider eller på imdb.com - i så fall kan du ta et skjermbilde av dette. 

4. Fyll ut søknadsskjema

Fristen for å søke vederlag for 2019 gikk ut torsdag 26. november 2020 kl. 16.00. Det er ikke lenger mulig å sende søknad til Norsk filmvederlag om bibliotekvederlag for kalenderåret 2019.

 

SØKNADSFRIST

Fristen for å søke bibliotekvederlag for kalenderåret 2019 var
torsdag 26. november 2020 kl. 16.00

Bibliotekvederlag for 2020

Ved årsskiftet 2020/2021 kunngjør vi når kan du søke vederlag for kalenderåret 2020. For å søke må du være rettighetshaver til et unikt audiovisuelt verk utgitt i Norge og tilgjengelig for publikum i 2020.

Les mer om søknadsrunden som gjelder 2020.

Adresse

Norsk filmvederlagsfond
Dronningens gate 16

0152 OSLO

info(at)filmvederlagsfondet.no

Organisasjonsnr.

976951425 

© 2020 Norsk filmvederlagsfond.