Fra filmvederlag til bibliotekvederlag

Den 26. juni 2019 ble det inngått en ny avtale om bibliotekvederlag for 2019-2021 mellom Staten (ved Kulturdepartementet) og 28 ulike kunstnerorganisasjoner, deriblant Norsk filmforbund (NFF), Norske Filmregissører (NFR) og Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO).

 

NFF, NFR og NAViO har fra tidligere samarbeidet gjennom Norsk filmvederlagsfond om å forvalte og fordele vederlagsmidler til rettighetshavere for Statens vederlagsfrie bruk av film, som primært var filmer som var til utlån i fysisk format på bibliotekene. Til og med 2018 ble slike vederlag betegnet filmvederlag.

 

Avtalen som ble signert i 2019 innebærer at Filmvederlagsfondet nå skal fordele bibliotekvederlag til rettighetshavere til norske audiovisuelle åndsverk som er digitalt til utlån og/eller tilgjengelig på offentlige biblioteker, i tillegg til de fysiske kopiene, dersom låntagerne kan se filmen, programmet eller serien uten å betale for bruken.

Fra og med 2019 kan du følgelig søke vederlag også for at et verk du er rettighetshaver i, er tilgjengelig på bibliotekenes strømmeplattform http://filmbib.no.


(NB: Bibliotekvederlag utbetales ikke for selve innkjøpet til Filmbib.no, men for tilgjengeliggjøringen på denne strømmeplattformen. Du kan IKKE bruke søke bibliotekvederlag for INNKJØP til strømmeplattformen Filmbib.no av kort- og dokumentarfilmer. Også vederlag fra Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm fordeles per 2020 av Norsk filmvederlagsfond, men da som en engangsytelse som kun er knyttet til selve innkjøpet til Filmbib, og som rettighetshaverne ikke selv skal sende inn søknad om. Kun produsenter kan søke om innkjøp til Filmbib, og hvis verket blir innkjøpt må produsenten levere en navneliste over personene i crewet som produsenten skal dele innkjøpsvederlaget med. Du kan eventuelt lese mer om Innkjøpsordningen her: https://filmforbundet.no/filmbib-innkjopsordningen.)

Kulturdepartementet sendte 08.08.2019 ut en pressemelding om bibliotekvederlagavtalen som var inngått. I pressemeldingen stod det blant annet:

Nå er det inngått en 3-årig avtale om vederlag for 2019 – 2021, med en årlig økning i takt med konsumprisindeksen. I avtalen inngår filmvederlaget som utbetales til Norsk filmvederlagsfond.

Kulturdepartementet og representanter for 28 vederlagsberettigede organisasjoner har sammen jobbet for å komme frem til den nye beregningsmodellen som er tilpasset utviklingen i moderne bibliotekdrift, der utlånet både skjer fysisk og digitalt.

Tidligere fulgte vederlaget antall fysiske eksemplarer i bibliotekenes samlinger, mens det i den nye ordningen følger bestanden av unike verk tilgjengelig for utlån.