Om innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm

Filmforbundet v/Filmvederlagsfondet forestår utdelingen av individuelle vederlag til rettighetshavere for filmer som kjøpes inn av Innkjøpsordningen for kort og dokumentarfilm til strømmetjenesten Filmbib. Dette er en egen vederlagsordning som gir en engangsutbetaling til rettighetshavere. (Etter at du har mottatt vederlag for innkjøp gjennom Innkjøpsordningen, har du som opphaver mulighet til å søke årlig bibliotekvederlag for tilgjengelighet på filmbib.no.)


Det er viktig å merke seg at det er Norsk filminstitutt (NFI) som administrerer selve Innkjøpsordningen. Det er altså NFI som er ansvarlig for behandling av søknader om innkjøp, kontraktinngåelse og betaling til søker (den som sitter med visningsrettighetene og søker filmen inn i ordningen) og selve tilgjengeliggjøringen av filmen på Filmbib.

 

NFI lanserte våren 2019 nye retningslinjer for innkjøpsordningen for film 2018-2021. (Klikk på lenken for å gå til retningslinjene på NFIs nettsted.)

 

Oversikt over hvem som har hatt fagfunksjoner på filmen som kjøpes inn, leveres av søkeren (d.v.s. filmens produsent) til NFI og Filmvederlagsfondet som en del av avtaleinngåelse om innkjøp. Filmvederlagsfondet tar utgangspunkt i denne oversikten når vederlag fordeles mellom rettighetshavere.

Fordelingen av vederlag skjer i henhold til en fastsatt fordelingsnøkkel for Innkjøpsordningen.

Vederlag fra Innkjøpsordningen fordeles 3 til 4 ganger i året, avhengig av hvor ofte Norsk Filminstitutt kjøper inn verk.

Merk at du ikke kan selv kan søke vederlag fra Innkjøpsordningen dersom du er en av skaperne, det vil si har hatt fagfunksjon som beskrevet i listen over hvem som kan få vederlag (se gjeldende fordelingsnøkkel ovenfor). Det er kun produsenten som kan søke innkjøp til Filmbib.no.

Dersom søknaden blir innvilget, må produsenten levere liste over rettighetshavere for å få produsentvederlaget utbetalt. Denne listen er grunnlaget for utbetaling av vederlag til filmarbeiderne.

Adresse

Norsk filmvederlagsfond
Dronningens gate 16

0152 OSLO

info(at)filmvederlagsfondet.no

Organisasjonsnr.

976951425 

© 2020 Norsk filmvederlagsfond.