top of page
Om Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm

Innkjøpsordningen for kort - og dokumentarfilm er en egen vederlagsordning knyttet til Norsk Filminstitutts innkjøp av filmer til strømmetjenesten Filmbib. Slike innkjøp gir en engangsutbetaling til rettighetshavere, og det er kun produsenten av verket som kan søke om å få filmen kjøpt inn til Filmbib.no. 

 

Tidligere administrerte Filmforbundet disse utbetalingene på vegne av Filmvederlagsfondet, men med virkning fra 2021 får Filmforbundet fordelingsmandatet direkte fra Norsk Filminstitutt.

 

Les mer om Innkjøpsordningen på Filmforbundets nettsider.

bottom of page