top of page

Nå kan du søke bibliotekvederlag for 2023!

Søknadsportalen er åpen fra

14. februar 2024 til 15. mars 2024.

 

Om Norsk filmvederlagsfond
Norsk filmforbund, Norske Filmregissører og Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO) er de tre kunstnerorganisasjonene som utgjør Norsk filmvederlagsfond.

Norsk filmvederlagsfond fordeler bibliotekvederlag fra Staten/Kulturdepartementet. 

Avtalen om bibliotekvederlag mellom Staten og de 28 organisasjonene, som er inkludert i ordningen, kan du lese her

Bibliotekvederlagsavtalen er hjemlet i lov om bibliotekvederlag.


Norsk filmforbund er sekretariat for Norsk filmvederlagsfond, og administrerer fordelingen av vederlag etter oppdrag fra Norsk filmvederlagsfond og i henhold til Norsk filmvederlagsfonds fordelingsreglement.

Du kan kontakte Norsk filmvederlagsfond på e-post info(at)filmvederlagsfondet.no.

 
bottom of page