Bibliotekvederlaget for 2021 ble utbetalt 09.05.2022

I denne runden var det en økning i søkermasse på hele 61%, hvilket har påvirket størrelsen på de individuelle vederlagene. 

 

Alle som har mottatt bibliotekvederlag skal ha fått en e-post fra Filmvederlagsfondet med informasjon om hva de fikk utbetalt.

Om Norsk filmvederlagsfond
Norsk filmvederlagsfond er et fond som fordeler bibliotekvederlag fra Kulturdepartementet. 
 
Norsk filmforbund, Norske Filmregissører og Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO) er de tre kunstnerorganisasjonene som utgjør Norsk filmvederlagsfond.

Du kan kontakte Norsk filmvederlagsfond på e-post info(at)filmvederlagsfondet.no

Tidligere utbetalinger av bibliotekvederlag 

Bibliotekvederlaget for 2019 og 2020 ble utbetalt den 7. juni 2021 og den 30. juni 2021.  

Alle som har mottatt bibliotekvederlag skal også ha fått en e-post fra Filmvederlagsfondet med informasjon om hva de fikk utbetalt. 
Om fordeling av bibliotekvederlag
I 2019 ble det fremforhandlet en ny avtale mellom Staten og kunstnerorganisasjonene som medførte at Norsk filmvederlagsfond skulle gå over fra å fordele filmvederlag til å fordele bibliotekvederlag.

Bibliotekvederlag fordeles normalt én gang i året, ved slutten av det kalenderåret som vederlagene gjelder for.

Bibliotekvederlag for 2022


Ved slutten av året kunngjør vi når kan du søke vederlag for kalenderåret 2022. For å søke må du være rettighetshaver til et unikt audiovisuelt verk utgitt i Norge og tilgjengelig for publikum i 2022.

 

Vi sender ut informasjon om åpningen i nyhetsbrev til tidligere mottagere av bibliotekvederlag, samt i nyhetsbrev fra Norsk filmforbund. Det blir også annonsert på Rushprint, og på NFF sine sosiale medier.