Fristen for å søke bibliotekvederlag for 2020 var onsdag 26. mai kl 12:00.

Bibliotekvederlaget for 2019 ble utbetalt 7. juni 2021

Bibliotekvederlaget for året 2019 ble utbetalt 7. juni 2021. Merk at det kan ta noen dager før man har beløpet på konto. Dersom du har mottatt vederlag skal du også ha fått en e-post fra info@filmvederlagsfondet.no med informasjon om beløp og kontonummer. Sjekk gjerne spamfilteret ditt om du savner denne e-posten. 

Om Norsk filmvederlagsfond

Norsk filmvederlagsfond er et fond som ble opprettet for å fordele filmvederlag fra Staten, og som nå fordeler bibliotekvederlag fra Staten. (Staten utbetaler kun bibliotekvederlag til fond, ikke til enkeltstående organisasjoner, jfr. bibliotekvederlagloven § 4.) Norsk filmforbund, Norske Filmregissører og Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO) er de tre kunstnerorganisasjonene som fra 2019 sammen utgjør Norsk filmvederlagsfond.

Om fordeling av bibliotekvederlag

Bibliotekvederlag fordeles normalt én gang i året, ved slutten av det kalenderåret som vederlagene gjelder for. I 2019 ble det fremforhandlet en ny avtale mellom Staten og kunstnerorganisasjonene, som medførte at Norsk filmvederlagsfond skulle gå over fra å fordele filmvederlag til å fordele bibliotekvederlag. Denne omleggingen medførte at søknadsrunden som gjelder vederlag for 2019 ble gjennomført i november 2020, og at søkandsrunden som gjelder for 2020 blir gjennomført nå i mai 2021.