Søknadsrunden for bibliotekvederlag 2021 vil bli utlyst mot slutten av året.

Bibliotekvederlaget for 2020 ble utbetalt 30. juni 2021.

Bibliotekvederlaget for året 2020 ble utbetalt 30. juni 2021. Dersom du har mottatt vederlag skal du også ha fått en e-post fra info(at)filmvederlagsfondet.no med informasjon om beløp og kontonummer. Sjekk gjerne spamfilteret ditt om du savner denne e-posten. 

Bibliotekvederlaget for året 2019 ble utbetalt
7. juni 2021.
Om Norsk filmvederlagsfond

Norsk filmvederlagsfond er et fond som ble opprettet for å fordele filmvederlag fra Staten, og som nå fordeler bibliotekvederlag fra Staten. (Staten utbetaler kun bibliotekvederlag til fond, ikke til enkeltstående organisasjoner, jfr. bibliotekvederlagloven § 4.) Norsk filmforbund, Norske Filmregissører og Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO) er de tre kunstnerorganisasjonene som fra 2019 sammen utgjør Norsk filmvederlagsfond.

Om fordeling av bibliotekvederlag

Bibliotekvederlag fordeles normalt én gang i året, ved slutten av det kalenderåret som vederlagene gjelder for. I 2019 ble det fremforhandlet en ny avtale mellom Staten og kunstnerorganisasjonene, som medførte at Norsk filmvederlagsfond skulle gå over fra å fordele filmvederlag til å fordele bibliotekvederlag. Denne omleggingen medførte en forsinkelse i fordelingen av vederlag for 2019 og 2020. Forsinkelsen er nå innhentet, og mot slutten av 2021 vil søknadsrunden for bibliotekvederlag for 2021 bli utlyst.