Fristen for å søke bibliotekvederlag for 2019 var

torsdag 26. november 2020 kl. 16.00.

Søknadsportalen er nå lukket for søknader om biblioteksvederlag for 2019.

Om fordeling av bibliotekvederlag

Bibliotekvederlag fordeles normalt én gang i året, ved slutten av det kalenderåret som vederlagene gjelder for. I 2019 ble det fremforhandlet en ny avtale mellom Staten og kunstnerorganisasjonene, som medførte at Norsk filmvederlagsfond skulle gå over fra å fordele filmvederlag til å fordele bibliotekvederlag. Denne omleggingen medførte at søknadsrunden som gjelder vederlag for 2019 ble gjennomført høsten 2020.

Om Norsk filmvederlagsfond

Norsk filmvederlagsfond er et fond som ble opprettet for å fordele filmvederlag fra Staten, og som nå fordeler bibliotekvederlag fra Staten. (Staten utbetaler kun bibliotekvederlag til fond, ikke til enkeltstående organisasjoner, jfr. bibliotekvederlagloven § 4.) Norsk filmforbund, Norske Filmregissører og Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO) er de tre kunstnerorganisasjonene som fra 2019 sammen utgjør Norsk filmvederlagsfond.