Søknadsfristen for bibliotekvederlag 2021 gikk ut 15. januar 2022. 

Skriv til oss på info@filmvederlagsfondet.no dersom du har spørsmål om din søknad. 

Om Norsk filmvederlagsfond
Norsk filmvederlagsfond er et fond som fordeler bibliotekvederlag fra Kulturdepartementet. 
 
Norsk filmforbund, Norske Filmregissører og Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO) er de tre kunstnerorganisasjonene som utgjør Norsk filmvederlagsfond.

Du kan kontakte Norsk filmvederlagsfond på e-post info(at)filmvederlagsfondet.no

Tidligere utbetalinger av bibliotekvederlag 

Bibliotekvederlaget for 2019 og 2020 ble utbetalt den 7. juni 2021 og den 30. juni 2021.

Alle som har mottatt bibliotekvederlag skal også ha fått en e-post fra Filmvederlagsfondet med informasjon om hva de fikk utbetalt. 
Om fordeling av bibliotekvederlag
I 2019 ble det fremforhandlet en ny avtale mellom Staten og kunstnerorganisasjonene som medførte at Norsk filmvederlagsfond skulle gå over fra å fordele filmvederlag til å fordele bibliotekvederlag.

Bibliotekvederlag fordeles normalt én gang i året, ved slutten av det kalenderåret som vederlagene gjelder for.