Fristen for å søke bibliotekvederlag for 2020 er onsdag 26. mai kl 12:00.

Om utbetaling av bibliotekvederlag 2019

Vi forstår svært godt at mange venter på utbetalingene fra søknadsrunden for 2019. Saksbehandlingsprosessen har på grunn av omlegging av ordningen tatt lenger tid enn forventet. Vi er nå i sluttfasen av kalkuleringen av vederlagene for året 2019, men har valgt å parallellt åpne søknadsrunden for 2020, for å få satt i gang saksbehandlingen av denne også. Dette vil muliggjøre å få vederlagene for 2020 utbetalt raskere. 

Om Norsk filmvederlagsfond

Norsk filmvederlagsfond er et fond som ble opprettet for å fordele filmvederlag fra Staten, og som nå fordeler bibliotekvederlag fra Staten. (Staten utbetaler kun bibliotekvederlag til fond, ikke til enkeltstående organisasjoner, jfr. bibliotekvederlagloven § 4.) Norsk filmforbund, Norske Filmregissører og Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO) er de tre kunstnerorganisasjonene som fra 2019 sammen utgjør Norsk filmvederlagsfond.

Om fordeling av bibliotekvederlag

Bibliotekvederlag fordeles normalt én gang i året, ved slutten av det kalenderåret som vederlagene gjelder for. I 2019 ble det fremforhandlet en ny avtale mellom Staten og kunstnerorganisasjonene, som medførte at Norsk filmvederlagsfond skulle gå over fra å fordele filmvederlag til å fordele bibliotekvederlag. Denne omleggingen medførte at søknadsrunden som gjelder vederlag for 2019 ble gjennomført i november 2020, og at søkandsrunden som gjelder for 2020 blir gjennomført nå i mai 2021.