top of page

 

Fristen for søke bibliotekvederlag for

2023 var den 15. mars 2024.​

Bibliotekvederlag for 2024: 

Ved slutten av året kunngjør vi når kan du søke vederlag for 2024. For å søke må du være rettighetshaver til et unikt audiovisuelt verk utgitt i Norge og tilgjengelig for publikum i 2024.

 

Om Norsk filmvederlagsfond
Norsk filmforbund, Norske Filmregissører og Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO) er de tre kunstnerorganisasjonene som utgjør Norsk filmvederlagsfond.

Norsk filmvederlagsfond fordeler bibliotekvederlag fra Staten/Kulturdepartementet. 

Ny avtale signert 05.06.24 om bibliotekvederlag mellom Staten og de 28 organisasjonene, som er inkludert i ordningen, kan du lese her

Bibliotekvederlagsavtalen er hjemlet i lov om bibliotekvederlag.


Norsk filmforbund er sekretariat for Norsk filmvederlagsfond, og administrerer fordelingen av vederlag etter oppdrag fra Norsk filmvederlagsfond og i henhold til Norsk filmvederlagsfonds fordelingsreglement.

Du kan kontakte Norsk filmvederlagsfond på e-post info(at)filmvederlagsfondet.no.

 
bottom of page