top of page
Informasjon om bibliotekvederlag 2022

Søknadsrunden for bibliotekvederlag 2022
 var åpen fra 16. desember 2022 til 16. januar 2023. 

I denne runden har Norsk filmvederlagsfond mottatt 30% flere søknader enn sist.
Vi er glade for at
det er flere som søker og har kjennskap til ordningen, men det innebærer en betydelig økning i søknadsbehandling, og det vil dessverre ta lengre tid enn sist før vi kan utbetale vederlag.

Vi vil derfor meddele at dere som har søkt ikke er glemt, men at utbetaling av vederlaget ikke vil foregå før sommeren.

Vi vil komme med nærmere informasjon om forventet tidspunkt for utbetaling over sommeren. 
Om Norsk filmvederlagsfond
Norsk filmforbund, Norske Filmregissører og Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO) er de tre kunstnerorganisasjonene som utgjør Norsk filmvederlagsfond.

Norsk filmvederlagsfond fordeler bibliotekvederlag fra Staten/Kulturdepartementet. 

Avtalen om bibliotekvederlag mellom Staten og de 28 organisasjonene, som er inkludert i ordningen, kan du lese her

Bibliotekvederlagsavtalen er hjemlet i lov om bibliotekvederlag.


Norsk filmforbund er sekretariat for Norsk filmvederlagsfond, og administrerer fordelingen av vederlag etter oppdrag fra Norsk filmvederlagsfond og i henhold til Norsk filmvederlagsfonds fordelingsreglement.

Du kan kontakte Norsk filmvederlagsfond på e-post info(at)filmvederlagsfondet.no.

 
bottom of page